Przejdź do treści strony

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

okres trzyletni: 12.06.2018-11.06.2019, 12.06.2019-11.06.2020, 12.06.2020-11.06.2021

Plik do pobrania : DECYZJA GD.RET.070/135/D/2018.KP