Przejdź do treści strony

Wdrożenie E-usług

22 września 2020 roku została podpisana umowa na realizację projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu "Na służbie mieszkańców - uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurksiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji umowy nastąpi dostawa i montaż wodomierzy wraz z modułami teletransmisji danych GSM oraz wdrożenie innowacyjnch narzędzi informatycznych w postaci platformy e-usług, systemu nadzoru telemetrycznego oraz nowej strony internetowej Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.