Przejdź do treści strony

Budowa kanalizacji w Grabowie

10 lutego 2021 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”.

Wartość zadania, które zrealizuje Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. wyniesie około 3 i pół miliona złotych z czego prawie 2 miliony to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji zostanie wybudowane ponad pół kilometra sieci wodociągowej oraz około 9 kilometrów sieci kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych 68 nieruchomości z terenu Grabowa. Realizacja zadania potrwa do listopada 2022 roku. W kolejnym etapie prace obejmą część miejscowości Wałdyki. Do tej pory skanalizowane już zostały miejscowości takie jak: Kazanice, Byszwałd, Rożental, Rodzone i Mortęgi. Dobiega końca budowa sieci w Sampławie. W ciągu ostatnich kilku lat, od podstaw  Gmina Lubawa wybudowała oczyszczalnię ścieków w Kazanicach za kwotę około 2 milionów 900 tysięcy złotych oraz ponad 57 kilometrów sieci za kwotę 17 milionów 700 tysięcy złotych.